baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

baner_main

BEST
SOLUTIONS
BASED ON
EXPERIENCE

Rejestracja Leków

USŁUGI REJESTRACYJNE

Oferujemy pełen zakres usług dotyczących rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych:

 • przeprowadzanie i monitorowanie procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w procedurze narodowej oraz MRP/DCP
 • lokalne wsparcie rejestracji w procedurze centralnej
 • audyt, opracowanie i weryfikacja dokumentacji rejestracyjnej
 • przeprowadzanie procesu zmian porejestracyjnych i re-rejestracji oraz notyfikacji
 • przeprowadzenie procedury „sunset clause exemption”
 • opracowanie tekstów Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL), ulotek informacyjnych i opakowań
 • opracowanie raportów eksperta
 • przygotowanie i weryfikacja materiałów edukacyjnych
 • przygotowanie i weryfikacja projektów graficznych
 • testy czytelności ulotki informacyjnej dla pacjenta
 • koordynacja badań analitycznych produktów leczniczych, w tym badań po pierwszym wprowadzeniu do obrotu
 • reprezentacja podmiotów odpowiedzialnych przed polskimi organami administracyjnymi: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwem Zdrowia, Inspektoratem Farmaceutycznym, Inspektoratem Sanitarnym i innymi
 • doradztwo z zakresu prawa farmaceutycznego i lokalnych wymagań
 • specjalistyczne tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji i koordynacja procesu refundacji produktów leczniczych, negocjacje refundacyjne
 • badania kliniczne produktów leczniczych
 • monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych (pharmacovigilance)
 • przygotowanie dokumentacji i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

oraz 

 • przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do obrotu suplementów diety
 • przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do obrotu kosmetyków.


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami. Dowiedz się jak możemy wspomóc Twój biznes!

Razem możemy więcej.